JUBILEUSZ 30 LECIA REGIONU IPA PŁOCK

 

W dniu 3 września 2022 r. w Płocku, odbyły się obchody 30 – lecia Regionu IPA Płock. Na zaproszenie regionu udział w tym wydarzeniu wziął w imieniu Prezydenta Sekcji Polskiej IPA – Radosław Skubina Sekretarz Generalny SP IPA, Prezes MGW IPA Marek Sienkiewicz. W uroczystościach uczestniczyli także: Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Płocku - Tomasz Kominek, reprezentujący Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika, w imieniu Prezydenta Miasta Płocka – Bogdan Sitarski Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Płocka, przedstawiciele służb mundurowych w Płocku, członkowie Regionu IPA Płock, IPA Radom, IPA Siedlce i IPA Płońsk oraz  przedstawiciele 3 sekcji narodowych z Czech, Słowacji i Litwy.

W dniu 3 września o godz. 12.00 w Sali Konferencyjno-Bankietowej Domu Technika w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego odbyła się uroczysta konferencja poświęcona jubileuszowi 30 lecia Regionu IPA Płock. Na początku uroczystości głos zabrał Przewodniczący regionu Adam Łaszczewski, który powitał gości, przedstawił w skrócie rys historyczny powstania Regionu oraz podziękował wszystkim za liczne przybycie. Szczególne podziękowania popłynęły w kierunku wszystkich tych, którzy w sposób wyjątkowy pomogli w organizacji tych uroczystości. Przy tej okazji wręczone zostały medale okolicznościowe, dyplomy uznaniowe, statuetki oraz upominki przekazane przez Prezydenta Miasta Płocka pana Andrzeja Nowakowskiego i Starostę Płockiego  Sylwestra Ziemkiewicza. Głos zabrał Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Płocku pan Tomasz Kominek, który podziękował wszystkim członkom IPA Płock tak wspaniałego jubileuszu. Przewodniczącemu Regionu IPA Płock za wybitne zasługi i całokształt działalności na rzecz Województwa Mazowieckiego wręczył w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego pana Adama Struzika – Medal Pamiątkowy PRO MASOVIA. Słowa uznania i podziękowania popłynęły również w kierunku tych, którzy 30 lat temu w Płocku zakładali Stowarzyszenie. Spośród 20 ówczesnych policjantów zakładających w 1992 r. IPA Płock, dyplomami uznaniowymi Marszałka Województwa Mazowieckiego uhonorowani zostali: Zdzisław Szczepaniak, Stefan Śliwiński i Leszek Cybulski.

Podczas uroczystości głos zabrali: Sekretarz Generalny SP IPA Radosław Skubina, Prezes MGW IPA Marek Sienkiewicz, Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Płocku pani Ewa Domosławska, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP – Dariusz Brzezicki, który odznaczył Przewodniczącego Regionu IPA Płock Adama Łaszczewskiego za wybitne zasługi patriotyczne i działalność na rzecz NSZZ Policjantów – Krzyżem Niepodległości z Gwiazdą Kl. I.

Obecny na uroczystościach Prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. w Łodzi pan Jarosław Olbrychowski w dowód uznania za kultywowanie tradycji niepodległościowych medalem im. Jadwigi Dunin-Borkowskiej Maleszewskiej pierwszej przewodniczącej Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna” odznaczył: ks. dr Jerzego Ławickiego kapelana płockiej Policji, Krzysztofa Piaska, Michała Spirydonowa, Rafała Nagadowskiego, Andrzeja Żabkę i Pawła Borek. Złotym Medalem „Wieńcem Wrzosowym Symbolem Triumfu” nadanym przez Fundację Wspierania Polaków Represjonowanych przez Totalitaryzmy XX wieku odznaczył: Przewodniczącego Regionu IPA Płock- Adama Łaszczewskiego, Przewodniczącego NSZZ Policjantów – Dariusza Brzezickiego i Piotra Adamkowicza. Na zakończenie konferencji dla wszystkich uczestników uroczystości był poczęstunek w postaci lunchu.  

Wieczorem o godz. 19.00 z okazji jubileuszu 30 lecia Regionu IPA Płock odbyła się uroczysta kolacja z udziałem zagranicznych gości, wielu ważnych gości zaproszonych przez Przewodniczącego oraz członków IPA z Płocka, Radomia i Płońska. Nie zabrakło niespodzianek w postaci okolicznościowego tortu i pieczonego dzika ufundowanego przez kapelana płockiej Policji ks. dr Jerzego Ławickiego. Przy muzyce DJ KRISA dobra zabawa trwała do godz. 1.00 w nocy.  

Uroczystości jubileuszowe swoim Patronatem Honorowym objął:

- Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego

- Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka

- Sylwester Ziemkiewicz Starosta Płocki

Partnerem wydarzenia był: Samorząd Województwa Mazowieckiego MAZOWSZE Serce Polski

Współorganizatorem: Terenowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów przy KMP w Płocku.

 

Słowa podziękowania za pomoc w realizacji uroczystości składam:

Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego, Trenowemu Zarządowi NSZZ Policjantów przy KMP w Płocku, Firmie SPAW TECH z Sikorza, Firmie ŻAWAKOL z Gąbina, Firmie SPEC KOP Góry Małe Ryszard Bednarski, Żegludze Płockiej i Wyszogrodzkiej Jerzy Pielaciński i Mariusz Pielaciński, Firmie KLUGE z Płocka, Agencji DES i HUZAR, Fundacji Szybciej-Wyżej-Dalej z Płocka – Rafał Nagadowski, Fundacji Bez Granic, Firmie TECH-SPAW, Firmie SERWKOMB z Płocka oraz innym pojedynczym  zasłużonym członkom IPA Płock.

 

Z pozdrowieniami SERVO PER AMIKECO.

Tekst: Adam Łaszczewski – Przewodniczący IPA Płock

Zdjęcia: Cezary Okraszewski i Marek Umiński

 

 • _DSC0174
 • _DSC0089
 • _DSC0213
 • _DSC0013
 • _DSC0090
 • _DSC0218
 • _DSC0091
 • _DSC0141
 • _DSC0079
 • _DSC0151
 • _DSC0085
 • _DSC0077
 • _DSC0042
 • _DSC0062
 • _DSC0118
 • _DSC0039
 • _DSC0081
 • _DSC0116
 • _DSC0107
 • _DSC0087
 • _DSC0167
 • _DSC0223
 • _DSC0074
 • _DSC0088
 • _DSC0220
 • _DSC0101
 • _DSC0072
 • _DSC0092
 • _DSC0034
 • _DSC0155
 • _DSC0175
 • _DSC0095
 • _DSC0113
Copyright 2024 IPA Mazowiecka Grupa Wojewódzka. All Rights Reserved.
Joomla themes by Hostgator coupon