Region IPA Płock

 

4 grudnia 1992r. 20 policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji utworzyło Grupę Wojewódzką. Jako jedni z pierwszych w Polsce w 1991r. nawiązali kontakty z policjantami z Niemiec, odwiedzali przyjaciół z Darmstadt na zasadzie wymiany osobowej między miastami partnerskimi, jakimi był Płock i Darmstadt. Była to dogodna płaszczyzna do dalszej współpracy w ramach IPA. Zdobytą wiedzę o IPA propagowali na terenie województwa wśród swoich kolegów. Służbowe wyjazdy do Francji i Danii również zaowocowały nawiązaniem osobistych kontaktów z policjantami będącymi członkami IPA. W kolejnych latach bogatsi w wiedzę i doświadczenia skoncentrowali się na poszerzaniu szeregów stowarzyszenia, wypracowywali różnorodne formy działalności. Nie zawsze było łatwo coś zorganizować, szczególnie, jeśli wymagało to nakładów finansowych. Przy pomocy kierownictwa KWP oraz KRP w Płocku, władz samorządowych miasta oraz innych policjantów udało się zorganizować w Płocku pierwsze wizyty zaprzyjaźnionych kolegów z Niemiec i Litwy. Potem doszły kontakty z policjantami z innych zaprzyjaźnionych z Płockiem miast: Forli (Włochy), Auxerre (Francja), Mażaikiai (Litwa), Fort Wayne (USA), Bielce (Mołdawia), Huai’an (Chiny), Loznica (Serbia), Mytiszczi (Rosja), Nowopołock (Białoruś), Thurrock (Anglia), które trwają do dzisiaj.

Pierwszym Przewodniczącym Grupy Wojewódzkiej w Płocku został Zdzisław Szczepaniak, później funkcję tą powierzono Waldemarowi Mysiakowi, a następnie Jarosławowi Brachowi. Od 1998r. do 2000r. Przewodniczącą Grupy Wojewódzkiej, a potem od 2000r. do 2007r. Regionu Płock była Jolanta Sikora. W latach 2000-2006 Jolanta Sikora była także Prezesem MGW. Przewodniczącymi Regionu w latach 2007-2012 byli: Stefan Śliwiński, Wojciech Marciszewski, Marcin Zmudczyński, Cezary Skierski, Mariusz Gierula i obecnie ponownie jest nim Stefan Śliwiński.

Członkowie regionu wielokrotnie w latach 1993-1999 wyjeżdżali na zaproszenia miast partnerskich Płocka, poznając pracę policjantów w innych państwach. Na uwagę zasługuje wieloletnia, bardzo ścisła współpraca z regionami w Hranicach i Prerov (Czechy).Co rok odbywają się przyjacielskie spotkania w Płocku i w Czechach.Region nawiązał także kontakty z policjantami w Piestanach, Żilinie i Popradzie na Słowacji, a oprócz wycieczek krajoznawczych uczestniczono tam w zawodach strzeleckich (2003, 2004). Niezapomniane wrażenia pozostawił w pamięci uczestników wyjazd do USA w dniach 25.03-5.04.2003r. na zaproszenie Juliana Dwornika – policjanta polskiego pochodzenia. Podziwiali oni piękno wodospadu Niagara, jak też zobaczyli niedostępne do oglądania dla wszystkich miejsca ataku terrorystycznego w Nowym Jorku (WTC). Członkowie regionu kontynuują współpracę z Regionem IPA w Kownie na Litwie.

W październiku 2005r. Region współorganizował Międzynarodową Konferencję nt. Bezpieczeństwa i Współpracy Służb Ochrony, Policji i Straży Miejskiej w Płocku, a ponadto członkowie regionu brali kilkakrotnie udział w szkoleniach, seminariach organizowanych przez władze samorządowe Płocka dla organizacji pozarządowych (2003, 2008). Członkowie regionu wyjeżdżali również w roku 1994 i 1999 na seminaria do Centrum Informacyjno-Kształceniowego IPA w Zamku Gimborn (Niemcy). W 2002r. Region Płock wspólnie z MGW obchodził uroczyście 10-lecie IPA na Mazowszu, najstarsi stażem członkowie IPA otrzymali pierwsze w Polsce odznaki X-lecia. Wśród nich był Wojciech Marciszewski – hobbysta, kolekcjoner znaczków pocztowych, autor kart pocztowych i okolicznościowych stempli pocztowych o tematyce policyjnej i „ipowskiej”.

Region płocki zorganizował wiele turniejów sportowych, między innymi w latach 2000-2011 sześć edycji Halowego Turnieju Piłki Nożnej Służb Mundurowych w Płocku, ponadto drużyna piłkarska regionu brała udział w 2006r. i 2007r. w Halowym Turnieju Piłkarskim w Eibergen w Holandii, w latach 2006 i 2008 w Turnieju Piłkarskim „Wisełka” w Łącku, w 1999r. w Turnieju Piłkarskim w Wieliczce. Wiele wrażeń dostarczył płockim piłkarzom Turniej Piłki Nożnej odbywający się w dniach 11-17 czerwca 2001r. w Barcelonie w Hiszpanii. W czasie wielu wyjazdów zagranicznych członkowie regionu brali udział w zawodach strzeleckich, turniejach w kręgle. Grali również na zawodach badmintona w Sochaczewie w 2010r. Z zawodów przywozili wiele trofeów i pamiątek, które można podziwiać w Biurze IPA w Płocku.

Od 2005r. Region organizuje systematycznie imprezy mikołajkowe dla dzieci z Pogotowia Opiekuńczego w Płocku, zbierając dla nich różne upominki. Organizował także pomoc finansową i rzeczową dla policjantów poszkodowanych w wyniku powodzi. W 2005r. dla uczniów zorganizowano konkurs o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Wśród różnorodnych zadań nie zapomniano o członkach regionu i ich najbliższych, organizując spotkania integracyjne przy ognisku (leśniczówka Brwilno), coroczne spotkania opłatkowe, wycieczki krajoznawcze na Litwę, Słowację i do Czech, do skansenu w Sierpcu. Płock był organizatorem spotkań Zarządu MGW, jak też Kongresu Sekcji Polskiej w Soczewce w 1998r. Trzej członkowie regionu: Piotr Kłosowski, Wojciech Marciszewski i Jolanta Sikora zostali uhonorowani przez SP IPA Medalami im. A. Troopa, natomiast za swoją działalność na rzecz IPA J. Sikora otrzymała w 2012r. Brązowy Krzyż Zasługi.

  • Protokól_założycielski_Grupy_Wojewódzkiej_w_Płocku_w_1992r
  • Wycieczka_do_Hranic_Czechy_X.2000
  • Wreczenie_odznak_X-lecia_w_IPA_w_Płocku_4.10.2002r
  • Delegacja_IPA_Płock_w_Nowym_Jorku_2003r
  • Drużyna_piłkarska_Regionu_Płock_w_Ośrodku_Sportowym_w_Barcelonie_2001r
  • Delegacje_Włoch_Litwy_i_Niemiec_w_KWP_w_Płocku_IX._1998r
  • Delegacja_z_Mażeikiai_z_Litwy_w__Plocku_X.1994r
  • Wizyta_policjantów_z_Darmstadt_w_Plocku_24-26.09.1993r
Copyright 2024 IPA Mazowiecka Grupa Wojewódzka. All Rights Reserved.
Joomla themes by Hostgator coupon