XXV LECIE IPA REGION PŁOCK

 

     W dniach 7-10 września 2017 roku IPA Region Płock obchodził swój jubileusz 25 lecia powstania. To 4 grudnia 1992 roku z inicjatywy 20 ówczesnych policjantów z KWP i KRP w Płocku powołało do życia Wojewódzką Grupę IPA w Płocku.

     Upamiętniające tę rocznicę obchody jubileuszowe w Płocku rozpoczęły się już w czwartek 7 września, od tradycyjnej już szóstej zbiórki krwi jaka miała miejsce na terenie Komendy Miejskiej Policji w Płocku. Wieczorem zaś w Hotelu Dębowa Góra koło Płocka, dla przybyłych gości z zagranicy przygotowano kolację, na której Przewodniczący IPA w Płocku kol. Adam Łaszczewski wraz z delegacją powitał wszystkich gości, życząc udanych obchodów jubileuszowych.

     W piątek 8 września uroczystości rozpoczęto od wizyty zaproszonych policjantów z Litwy, Słowacji i Czech w KMP w Płocku, gdzie Komendant Miejski Policji w Płocku nadkom. Sławomir Żelechowski powitał gości, przedstawił kadrę kierowniczą jednostki oraz opowiedział o pracy policjantów w komendzie. Rypostą na temat pracy były wypowiedzi poszczególnych komendantów z zaproszonych gości. Głos zabrał między innymi komendant Peter Suchy – Słowacja, Pavel Chlapek – Czechy i Vincas Urbonavičius – Litwa. Po wizycie w komendzie nastał czas na zwiedzanie Płocka. Jedną z atrakcji było zwiedzanie najstarszej w Polsce , a nawet w Europie szkoły ,, Małachowianki,, w Płocku. Wieczorem zaś zorganizowano rejs statkiem po Wiśle.

       Sobota 9 września to pracowity dzień dla Stowarzyszenia. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się już o godz. 10.00 przed Ratuszem w Płocku. Otwarcia Międzynarodowego Spotkania Policji dokonał Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski i Przewodniczący IPA Region Płock Adam Łaszczewski, po czym w uroczystym korowodzie zaproszeni goście, policjanci, członkowie IPA z zaproszonych grup regionalnych udali się do Domu Technika w Płocku na uroczystą akademię. Podczas spotkania w Domu Technika przygotowane zostały wystawy okolicznościowe upamiętniające jubileusz 25 lecia IPA w Płocku, zdjęcia, puchary, medale, pamiątki z wizyt policjantów za granicą oraz zaprezentowano elementy umundurowania policjantów z zaprzyjaźnionych krajów. Akademia rozpoczęła się o godz, 11.30. Otwarcia dokonał Przewodniczący IPA Region Płock, po czym głos zabrali zaproszeni na uroczystości przybyli goście: Sekretarz Generalny IPA SP kol. Krzysztof Kapturski, Prezes MGW IPA kol. Zygmunt Kot oraz Vice Prezydent Miasta Płocka i Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku Tomasz Kominek, który w imieniu nieobecnego na uroczystościach Marszałka Województwa Mazowieckiego, dla IPA Płock za wybitne zasługi oraz za całokształt działalności na rzecz Województwa Mazowieckiego wręczył na ręce Przewodniczącego Adama Łaszczewskiego medal pamiątkowy ,, Pro Masovia ”. Medalem 25 lecia IPA w Płocku odznaczeni zostali członkowie z 25 letnim stażem w Stowarzyszeniu: kol. Zdzisław Szczepaniak, Krzysztof Lubiński, Leszek Cybulski, Krzysztof Olczyk, Stefan Śliwiński i Ryszard Kijanowski. Ponadto medalem okolicznościowym uhonorowani zostali między innymi Sekretarz Generalny IPA SP kol. Krzysztof Kapturski, Prezes MGW IPA Zygmunt Kot, była Prezes MGW IPA kol. Jolanta Sikora, Sekretarz IPA w Płocku Irena Szczepaniak oraz Honorowi Patroni Obchodów 25 lecia IPA w Płocku, Komendant Policji w Płocku nadkom. Sławomir Żelechowski. Przewodniczący NSZZ P przy KMP w Płocku Piotr Adamkowicz i sponsorzy. Podczas uroczystości swoją obecnością zaszczycili komendanci Policji z Płocka, Gostynina i Sierpca oraz reprezentanci wszystkich służb mundurowych w Płocku reprezentowanych między innymi przez Państwową Straż Pożarną, Zakład Karny, Wojsko, Straż Rybacką, PUL, DES, Szkołę Detektywów i Agentów Ochrony Mienia. Gościem honorowym był były Prezydent IPA SP kol. Jerzy Jaroszewski wraz z małżonką, a patronatem honorowym uroczystości jubileuszowe objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydent Miasta Płocka i Starosta Płocki.

       Na okoliczność jubileuszu 25 lecia IPA w Płocku Poczta Polska przygotowała okolicznościową kartę pocztową, a Przewodniczący IPA w Płocku kol. Adam Łaszczewski wydał książkę w której opisał historię powstania IPA w Płocku oraz osiągnięte przez IPA sukcesy, zarówno na arenie regionalnym, wojewódzkim jak i międzynarodowym.

     Zakończeniem uroczystości był wydany na tę okoliczność uroczysty bankiet, w którym uczestniczyli zaproszeni członkowie IPA, sympatycy i przedstawiciele IPA z zagranicy. Niespodzianką wieczoru był koncert zespołu ,, The Beatlmen ” z Wrocławia.

Opracował: Adam Łaszczewski

 

 • DSC_0037
 • DSC_0038
 • _DSC0007
 • _DSC0015
 • _DSC0032
 • _DSC0054
 • _DSC0061
 • _DSC0064
 • _DSC0100
 • _DSC0106
 • _DSC0109
 • _DSC0135
 • _DSC0136
 • _DSC0183
 • _DSC0184
 • _DSC0215
 • _DSC0260
 • _DSC0271
 • _DSC0278
 • _DSC0305
 • _DSC0322
 • _DSC0329
 • ae

Copyright 2019 IPA Mazowiecka Grupa Wojewódzka. All Rights Reserved.
Joomla themes by Hostgator coupon