NOWA KADENCJA WŁADZ SEKCJI POLSKIEJ IPA

 

W dniach 25-27 listopada 2016 r., w Solcu Zdroju, odbył się X Kongres Sekcji Polskiej IPA. Była okazja do podsumowania 3-letniej pracy Prezydium Zarządu Sekcji, zakreślenia planów na przyszłą kadencję. Miejscem obrad był hotel Malinowy Raj, który jest obiektem rekomendowanym przez IPA, a to z kolei wiąże się z możliwością korzystania przez członków naszej organizacji z 20% rabatu na usługi.

Swoją obecnością Kongres uświetnił Międzynarodowy Prezydent IPA – Pierre-Martin Moulin, Przewodniczący Komisji Stosunków Zewnętrznych IPA - Aleksiej Gankin oraz przedstawiciele 13 państw członkowskich naszego Stowarzyszenia.

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Prezydium było dość burzliwe, a w jego efekcie nie wszyscy jego członkowie uzyskali poparcie delegatów. Kredyt zaufania na kadencję 2016-2019 uzyskało Prezydium w składzie:

Prezydent -       Fryderyk OREPUK       (Dolnośląska Grupa Wojewódzka); troje Wiceprezydentów: Aneta SOBIERAJ (Łódzka GW), Krzysztof SKOWRON (Śląska GW), Piotr WÓJCIK (Lubelska GW); Sekretarz Generalny   - Krzysztof KAPTURSKI (Mazowiecka GW), Z-ca Sekretarza - Radosław SKUBINA (Podlaska GW); Skarbnik - Adam PIETRZKIEWICZ (Podkarpacka GW), Z-ca Skarbnika - Robert LITERACKI (Świętokrzyska GW); Członek Zarządu- Anna WACHOWIAK (Wielkopolska GW).

Przewodniczącym 5-osobowej Komisji Rewizyjnej został Piotr SZYMURSKI z Dolnośląskiej GW.

Tym samym – po latach – Mazowiecka Grupa Wojewódzka będzie miała swojego przedstawiciela w krajowych strukturach IPA w mojej skromnej osobie. Sekretarz Generalny m.in. gromadzi najważniejsze dla Sekcji Polskiej dokumenty, prowadzi korespondencję głównie z podmiotami zagranicznymi, reprezentuje IPA wszędzie tam, gdzie zajdzie taka konieczność, a Prezydent o taką reprezentację się zwróci.

Kongres miał być również okazją do uchwalenia nowego statutu IPA, jednak ostatecznie zdecydowano, że prace nad projektem będą jeszcze trwały, a uchwalenie nastąpi na Kongresie Nadzwyczajnym.

Warto zaznaczyć, że nie uległy zmianie roczne składki członkowskie. Teraz od Grup Wojewódzkich i Regionów zależy, czy utrzymają składki na dotychczasowym poziomie.

Końcówka roku to dobry czas na składanie deklaracji członkowskich. Zainteresowanych odsyłam do strony internetowej Mazowieckiej Grupy Wojewódzkiej IPA: ipa.org.pl, gdzie znajdą dane kontaktowe władz najbliżej funkcjonującego Regionu IPA. Interaktywny formularz deklaracji członkowskiej znaleźć można na stronie Sekcji Polskiej IPA: ipapolska.pl. Przypominam też, że obecnie nie jest wymagane dołączanie do deklaracji zdjęcia, ponieważ od kilku lat na całym świecie obowiązują ujednolicone, ważne 1 rok kalendarzowy legitymacje w formacie karty kredytowej, na których fotografie nie są zamieszczane. Kandydaci na członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji mogą składać deklaracje do końca lipca. Członkostwo liczy się od 1 stycznia roku złożenia deklaracji.

Tekst: Krzysztof Kapturski

Zdjęcia: Aneta Sobieraj

 

  • ScreenHunter_48_Dec._01_19.54
  • ScreenHunter_49_Dec._01_19.54
  • ScreenHunter_50_Dec._01_19.55
  • ScreenHunter_51_Dec._01_19.56
Copyright 2018 IPA Mazowiecka Grupa Wojewódzka. All Rights Reserved.
Joomla themes by Hostgator coupon