Nowe władze Mazowieckiej Grupy Wojewódzkiej IPA

 

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze MGW odbyło się 6 lutego 2015 r. w gościnnych progach hotelu „Trylogia” w Zielonce k. Warszawy. Co ciekawe, właściciel tego centrum konferencyjno-bankietowego – Pan Tadeusz Ładno - jest zasłużonym dla Sekcji Polskiej IPA, którą to godność nadano mu na wniosek Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA.

W zebraniu wzięło udział 27 delegatów Regionów IPA wchodzących w skład Mazowieckiej GW. Podsumowanie kadencji 2012-2014 po raz kolejny pokazało, że Grupa jako całość działa prężnie, organizując wiele wydarzeń sportowych, turystyczno-krajoznawczych, integracyjnych. Mazowieckich „ipowców” spotkać można w wielu krajach świata. Godnie przyjmujemy również delegacje zagraniczne. Odchodzące Prezydium i Komisja Rewizyjna, działające w kadencji 2012-2014, uzyskały absolutorium. Prezes Zygmunt Kot podziękował członkom prezydium i przewodniczącym Regionów za współpracę.

O możliwych kierunkach współpracy poinformował członek Regionu IPA Radom – kol. Rafał Kruk – który został zaproszony jako Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. mazowieckiego. Zachęcał m.in. do powołania wspólnej drużyny maratończyków oraz do włączania się w akcje honorowego krwiodawstwa.

Kol. Tadeusz Janczewski z Regionu Ostrołęka, jako Prezes Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, wręczył kilka medali XX Lat Stowarzyszenia za bezinteresowną pomoc i działanie społeczne na rzecz środowiska emerytów i rencistów.

Wybory nowych władz MGW zostały przeprowadzone bardzo sprawnie. Komisja skrutacyjna niespecjalnie się więc zmęczyła.

Prezesem Grupy, na kolejną 3-letnią kadencję, został ponownie wybrany kol. Zygmunt Kot (dwaj inni zgłoszeni kandydaci nie wyrazili zgody na skorzystanie z biernego prawa wyborczego).

Do Prezydium weszli ponadto:

kol. Maciej Szlacheta – skarbnik,

kol. Krzysztof Kosieradzki – asystent skarbnika,

kol. Adam Bajbak – sekretarz

kol. Zbigniew Baran – zastępca sekretarza

kol. Juliusz Dworakowski – członek

kol. Mariusz Matusiak – członek

W skład Komisji rewizyjnej weszli:

kol. Marek Sienkiewicz – przewodniczący

kol. Monika Księżopolska – członek

kol. Marek Sucharski - członek

Jedną z pierwszych uchwał było przeniesienie siedziby biura Mazowieckiej GW z Płocka do Radomia, gdzie praktycznie już od dłuższego czasu realizowane są zadania obsługi Grupy i Regionu Radom. Kolejnym krokiem będzie uzyskanie nr KRS.

W przerwie obrad uczestnicy mogli zwiedzić muzeum Jerzego Hoffmana, znajdujące się na terenie hotelu „Trylogia”. Co ciekawe, przed wejściem do Sali muzeum można podziwiać gablotę poświęconą śp. gen. Markowi Papale – tragicznie zmarłemu byłemu Komendantowi Głównemu Policji. Oryginalne akty mianowania, szabla oficerska, ordery i wyróżnienia, a nawet pas główny z kaburą od pistoletu P-64 – podarowała muzeum wdowa po generale. Nad gablotą widnieje napis: „Wielkiemu rycerzowi naszych czasów”. Dla nas, policjantów i emerytów policyjnych, możliwość zobaczenia takich pamiątek była przeżyciem szczególnym.

tekst: Krzysztof Kapturski

zdjęcia: Adam Bajbak, Marek Sienkiewicz, Krzysztof Kapturski.

 

 

  • Zielonka_I
  • Zielonka_II
  • Zielonka_III
  • Zielonka_IV
Copyright 2019 IPA Mazowiecka Grupa Wojewódzka. All Rights Reserved.
Joomla themes by Hostgator coupon