Contact

 


Mazowiecka Grupa Wojewódzka IPA
09-400 Płock
ul. 1 Maja 3/5

Konto bankowe:
Bank: PEKAO S.A.
Nr konta: 97 1240 1789 1111 0010 4482 9329

 

 

Mazowiecka Grupa Wojewódzka IPA

Stanowisko

Tel. MSWiA

Tel. kom

e-mail

Prezes

Marek Sienkiewicz

7072202

609 686 007

marosienkiewicz@gmail.com

Sekretarz

Monika Księżopolska

 

881 510 858

monika.ks@wp.pl

Asystent Sekretarza

Magdalena Kramarska

 

505 338 530

magda_kramarska@op.pl

Skarbnik

Maciej Szlacheta

 

603 913 508

maciej.szlacheta@gmail.pl

Asystent Skarbnika

Krzysztof Kosieradzki

70 72 396

606 784 481

ipa.siedlce@onet.eu

Członek Prezydium

Zygmunt Kot 

 

604 258 103

zkot409@gmail.com

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

Marian Rutkowski    

 

607 296 025

marian.rutkowski22@gmail.com

Członkowie

Mateusz Jeżak

   

matijez@vp.pl

Krzysztof Karczmarski 

   

k.karczmarski@gmail.com

Region IPA Nowy Dwór Mazowiecki

Stanowisko

Tel. MSWiA

Tel. kom

e-mail

Przewodniczący

Piotr Gubernat

 

502 459 876

pgubernat@vp.pl

Sekretarz

Przemysław Ratajek

 

792 250 108

przemoratajek@gmail.com

Skarbnik

Zbigniew Ferenc

 

607 601 498

z.ferenc@wp.pl

Członek Prezydium

Magdalena Kramarska

 

505 338 530

magda_kramarska@op.pl

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

Wiesław Miłek

 

503 150 418

milek.wieslaw@gmail.com

Członkowie

Mariusz Moszczyński

 

608 586 836

 

Region IPA Płock

Stanowisko

Tel. MSWiA

Tel. kom

e-mail

Przewodniczący

Adam Łaszczewski

 

606 251 820

adam.laszczewski@wp.pl

Sekretarz

Irena Szczepaniak

 

502 106 998

irenkasz23@wp.pl

Skarbnik

Mariusz Matusiak

 

608 484 963

matusmar@wp.pl

Członkowie Prezydium

Ryszard Kijanowski

 

513 721 375

ryszard.kijanowski@op.pl

Krzysztof Grzybowski

 

602 763 997

grzybek1912@wp.pl

Grzegorz Twardowski

 

608 166 980

agk@neostrada.pl

Region IPA Płońsk

Stanowisko

Tel. MSWiA

Tel. kom

e-mail

Przewodniczący

Jarosław Lasecki 

 

600 681 063

jarek.ipa@gmail.com

Sekretarz

Rafał Graczyk

 

602 248 357

rafalgraczyk@spoko.pl

Asystent Sekretarza

Zbigniew Kaniak

 

609 254 531

zbigniewkaniak@gmail.com

Skarbnik

Radosław Koniec 

 

600 240 558

radziokoniec@wp.pl

Członek Prezydium

Jarosław Pośpiech

 

501 440 480

jarekposp@vp.pl

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

Robert Żochowski

 

600 216 321

robertzochowski1@vp.pl

Członkowie

Dariusz Koniec

 

604 568 052

mdkoniec@wp.pll

Andrzej Decyk

 

504 285 704

andrzej33ls@wp.pl

Region IPA Radom

Stanowisko

Tel. MSWiA

Tel. kom

e-mail

Przewodniczący

Krzysztof Kapturski

 

604 126 451

IPARadom@o2.pl

Sekretarz

Zbigniew Baran 

 

600 981 489

zbysiob@vp.pl

Zastępca Sekretarza

Marian Rutkowski

 

607 296 025

marian.rutkowski22@gmail.com

Skarbnik

Jarosław Parzuchowski

 

539 988 584

p_jaras@wp.pl

Członek Prezydium

Maciej Szlacheta

 

603 913 508

maciej.szlacheta@gmail.pl

Adam Bajbak

 

530 331 240

bajbusa@wp.pl

Mirosław Guziński     

 

607 434 888

mguzio@wp.pl

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

Mateusz Jeżak

 

692 037 007

matijez@vp.pl

Członkowie

Janusz Krzemiński

 

601 767 678

januszkrzeminski@ope.pl

Krzysztof Karczmarski

 

603 396 229

k.karczmarski@gmail.com

Region IPA Siedlce

Stanowisko

Tel. MSWiA

Tel. kom

e-mail

Przewodniczący

Krzysztof Kozieradzki

70 72 396

606 784 481

ipa.siedlce@onet.eu

Sekretarz

Anna Maliszewska 

 

531 885 767

ania.maliszewska83@gmail.com

Zastępca Sekretarza

Monika Księżpolska

 

881 510 858

monika.ks@wp.pl

Skarbnik

Artur Magdziak

 

502 400 999

arturm@siedlce.home.pl

Asystent Skarbnika

Mirosław Woźniak

70 72 349

792 309 172

mirek-wozniak@wp.pl

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

Zbigniew Adamczyk

 

505 768 885

zibi5@autograf.pl

Członkowie

Ewa Kurowska

     

Dariusz Ciok

     

Region IPA Sochaczew

Stanowisko

Tel. MSWiA

Tel. kom

e-mail

Przewodniczący

Paweł Dubielecki

70 55 234

691 880 108

ipa.sochaczew@wp.pl

Sekretarz

Kamil Chełmiński

 

791 051 826

 

Skarbnik

Konrad Dworakowski

 

668 985 870

konrad.dworakowski@wp.pl

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

Jarosław Gacki

 

503 100 080

rokita@buntownik.pl

Członkowie

Paweł Guzek

 

603 659 988

 

Region IPA Wyszków

Stanowisko

Tel. MSWiA

Tel. kom

e-mail

Przewodniczący

Ewa Kunicka

 

604 431 803

ewakunicka.2014@gmail.com

Sekretarz

Anna Jaworska

 

505 027 285

annajaworska_ipa@op.pl

Asystent Sekretarza

Mirosław Michalski

 

512 150 687

mirek-mi-21@o2.pl

Skarbnik

Elżbieta Depta

 

694 345 129

 

Członek Prezydium

Dariusz Urbaniak

 

695 923 980

jdurbaniak68@gmail.com

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

Bogdan Pikora

 

669 889 271

pikorabogdan@wp.pl

Członkowie

Wojciech Kijewski

 

501 097 258

wkij@o2.pl

Andrzej Kiela

     

 

Copyright 2024 IPA Mazowiecka Grupa Wojewódzka. All Rights Reserved.
Joomla themes by Hostgator coupon